Back to top

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Για την ομαλή λειτουργία καθώς και για τη δική σας ασφαλή και ευχάριστη παραμονή στον χώρο του γυμναστηρίου Moov – ExclusiveFitnessStudio, σας παρακαλούμε να δώσετε την απαραίτητη προσοχή και να σεβαστείτε τους κανόνες που ακολουθούν και αποτελούν τον κανονισμό λειτουργίας του γυμναστηρίου, καθώς και τους όρους που διέπουν όλα μας τα συμβόλαια και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. H πραγματοποίηση οποιασδήποτε αγοράς συνεπάγεται και αυτόματη αποδοχή των παρακάτω όρων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της μεταξύ μας σύμβασης.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

1. Η εγγραφή στο γυμναστήριο επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες. Η εγγραφή ανηλίκων ως μελών είναι δυνατή μόνον με τη συγκατάθεση του κηδεμόνα ή αυτοπροσώπως από ανήλικο, υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του κηδεμόνα για την εγγραφή του ανηλίκου ως μέλους και της έγκρισης των όρων του παρόντος κανονισμού.

2. Κάθε μέλος υποχρεούται κατά την εγγραφή του να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση από Ιατρό Καρδιολόγο ή Παθολόγο, που να βεβαιώνει την ικανότητα του μέλους για σωματική άσκηση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης εντός μηνός από την ενεργοποίηση της συνδρομής, το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την είσοδο στο μέλος, μέχρι την προσκόμιση αυτής. Αντίστοιχη βεβαίωση θα πρέπει να προσκομίζεται κάθε χρόνο.

3. Κατά την εγγραφή του μέλους, χορηγείται από το γυμναστήριο δωρεάν κάρτα μέλους. Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική και δεν μεταβιβάζεται. Η κυριότητα της κάρτας μέλους παραμένει στο γυμναστήριο και απλά παραχωρείται η χρήση της στο εγγεγραμμένο μέλος. Το γυμναστήριο δύναται να ζητήσει την επιστροφή της κάρτας μέλους μετά τη λήξη της συνδρομής. H κάρτα δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση ανανέωσης συνδρομής. Τα μέλη κατά την είσοδο τους στο γυμναστήριο υποχρεούνται να επιδεικνύουν την κάρτα μέλους και να την εμφανίζουν στην ειδική συσκευή αναγνώρισης (barcode) που βρίσκεται στην υποδοχή του γυμναστηρίου. Απαγορεύεται η είσοδος στο γυμναστήριο σε άτομα που δεν φέρουν την κάρτα μέλους ή που αυτή δεν είναι ενεργή.

4. Κατά την εγγραφή του μέλους, ενδέχεται να ζητηθεί η φωτογράφισή του από το προσωπικό της υποδοχής ως απαραίτητη διαδικασία για να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των στοιχείων. Σε περίπτωση άρνησης, θα πρέπει το μέλος να φέρει, εκτός από την κάρτα μέλους, και άλλο έγγραφο δηλωτικό της ταυτοπροσωπίας του, που να εμπεριέχει φωτογραφία του (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.ο.κ.) και να το επιδεικνύει στο προσωπικό της υποδοχής, προκειμένου να επιτραπεί η είσοδός του στον χώρο του γυμναστηρίου.

Β. ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

1. Η συμπεριφορά και η παρουσία των μελών στον χώρο του γυμναστηρίου πρέπει να είναι πάντα κόσμια και ευπρεπής.

2. Τα μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν με προσοχή όλα τα μηχανήματα άθλησης του γυμναστηρίου και πάντα με βάση τις υποδείξεις των γυμναστών.

3. Η επιστροφή του εξοπλισμού (αλτήρες, πλάκες, στρωματάκια κ.λπ.) στην προβλεπόμενη θέση είναι υποχρεωτική από όλα τα μέλη.

4. Η χρήση των ερμαριών επιτρέπεται στα μέλη μόνο κατά τον χρόνο παραμονής τους στο γυμναστήριο, απαγορεύεται δε ρητά η διατήρηση της ασφάλισης αυτών μετά τη χρήση του γυμναστηρίου και την αποχώρησή τους από αυτό. Μετά το πέρας της ημερήσιας λειτουργίας του γυμναστηρίου, το γυμναστήριο δύναται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να απασφαλίζει και να εκκενώνει όλα τα ερμάρια των αποδυτηρίων, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του για την απώλεια αντικειμένων.

5. Τις καθημερινές και κατά το διάστημα μεταξύ των ωρών από 08:00 έως 12:00 και από 15:00 έως 22:00, ο μέγιστος χρόνος χρήσης των καρδιαγγειακών μηχανημάτων (ηλεκτρονικά μηχανήματα αερόβιας άσκησης) ορίζεται στα 30΄. 

6. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του γυμναστηρίου.

7. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση και η διακίνηση παράνομων ουσιών εντός του γυμναστηρίου. Απαγορεύεται αυστηρά η διακίνηση συμπληρωμάτων διατροφής εντός του γυμναστηρίου.

8. Απαγορεύεται η δημιουργία θορύβων στον χώρο και η όχληση των μελών.

9. Τα μέλη είναι υπεύθυνα και πρέπει να φροντίζουν για την υγιεινή του σώματός τους κατά την παραμονή τους στον χώρο του γυμναστηρίου και να αλλάζουν πάντα ρούχα μετά από έντονη εφίδρωση.

10. Η χρήση πετσέτας είναι υποχρεωτική σε όλα τα μηχανήματα που υπάρχει σωματική επαφή.

11. Η χρήση αθλητικής περιβολής και αθλητικών υποδημάτων είναι υποχρεωτική.

12. Κατά τη διάρκεια των ομαδικών προγραμμάτων απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων.

13. Το γυμναστήριο δεν ευθύνεται για την απώλεια χρημάτων ή προσωπικών αντικειμένων των μελών από τους χώρους του γυμναστηρίου, ούτε από τα ερμάρια των αποδυτηρίων.

14. Το γυμναστήριο δεν παρέχει υπηρεσία φύλαξης των προσωπικών αντικειμένων των μελών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται η φύλαξή τους από το προσωπικό της υποδοχής.

15. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε ανήλικα άτομα ηλικίας κάτω των 13 ετών, με ή χωρίς συνοδεία, στους χώρους εκγύμνασης των ενηλίκων (αίθουσες ομαδικών, ελεύθερα βάρη, μηχανήματα ενδυνάμωσης). Το γυμναστήριο δεν παρέχει υπηρεσία φύλαξης ή συνοδείας παιδιών.

16. Ο χώρος της εισόδου και υποδοχής του γυμναστηρίου, όπου υφίσταται η σχετική σήμανση, δύναται να βιντεοσκοπείται από CCTV για λόγους ασφαλείας, χωρίς ήχο. Οι χώροι που θα βιντεοσκοπούνται θα φέρουν πάντα ειδική σήμανση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.

Γ. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΙΚΤΥΟ – «ΠΑΓΩΜΑ»

1. ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Η εγγραφή μέλους και η απόκτηση συνδρομής (αρχική ή ανανέωση αυτής) πραγματοποιούνται στην υποδοχή του γυμναστηρίου.

2. Σε περίπτωση ανανέωσης συνδρομής πριν τη λήξη, η έναρξη της νέας συνδρομής αρχίζει από την επομένη της λήξης της προηγούμενης.

3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ: Η συνδρομή δύναται να μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο, με την καταβολή από αυτό ποσού €20,00, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό δεν είναι ενεργό μέλος. Η μεταβίβαση, σε κάθε περίπτωση, αφορά στο υπόλοιπο της διάρκειας της συνδρομής του οποίου δεν έχει κάνει χρήση το μέλος που αποχωρεί (μεταβιβάζει) και πραγματοποιείται μετά από την συμπλήρωση ειδικής αίτησης/φόρμας στην υποδοχή του γυμναστηρίου. Η μη παράδοση της κάρτας μέλους για οποιονδήποτε λόγο από το μέλος που αποχωρεί, συνεπάγεται την επιπλέον χρέωση του νέου μέλους με το ποσό των € 2,00.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: Κάθε μέλος διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από την εγγραφή του και την οποιαδήποτε αγορά συνδρομής ή και υπηρεσίας (σύμβασής του) εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία συναλλαγής για οποιονδήποτε λόγο· το γυμναστήριο,δε, υποχρεούται να επιστρέψει το σύνολο του ποσού στο ακέραιο.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ: Μετά από την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από την εγγραφή του και την αγορά οποιασδήποτε συνδρομής, κάθε μέλος έχει δικαίωμα οποτεδήποτε να καταγγείλει τη σύμβασή του με το γυμναστήριο· το γυμναστήριο, δε, οφείλει να του επιστρέψει την αξία –και μόνο– του ανεκτέλεστου προγράμματος για το οποίο κατέβαλε τη συνδρομή του, υπολογιζόμενη από την ημέρα που η καταγγελία αυτή παραλήφθηκε από το γυμναστήριο, όπως ορίζεται παρακάτω, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ποσοστό 2,5% επί της αξίας του ανεκτέλεστου αυτού προγράμματος, ως αποζημίωση του γυμναστηρίου για την πρόωρη λύση της σύμβασης.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: Η επιστροφή του καταβληθέντος ποσού που αφορά σε αγορά συνδρομής, υπηρεσίας ή εγγραφή, καταβάλλεται μόνο διατραπεζικά από την εταιρεία σε τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) του μέλους.

7. «ΠΑΓΩΜΑ» ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ: Δικαίωμα «παγώματος», δηλαδή διακοπής χρήσης των υπηρεσιών του γυμναστηρίου με αντίστοιχη αναστολή του χρόνου ισχύος της συνδρομής, δεν παρέχεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Τέτοιο δικαίωμα παρέχεται μόνο στην ετήσια συνδρομή και για σοβαρούς λόγους, για τους οποίους το μέλος δεν δύναται να κάνει χρήση των υπηρεσιών του γυμναστηρίου και αφορά μόνο μέλη που αγόρασαν ή ανανέωσαν συνδρομή στη βασική/αρχική τιμή της συνδρομής, όπως αυτή ορίζεται στον τιμοκατάλογο του γυμναστηρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση ιατρικών εξετάσεων και ιατρικής γνωμάτευσης, με τα οποία υποδεικνύεται η αποχή από την αθλητική άσκηση που προσφέρεται από το γυμναστήριο για συγκεκριμένο και μόνο χρονικό διάστημα, το οποίο δύναται να παρατείνεται μόνο με την προσκόμιση νέων αντίστοιχων εγγράφων (αντίγραφο ιατρικού φακέλου με ειδικές γνωματεύσεις). Η συνδρομή του μέλους που έχει «παγώσει» ενεργοποιείται αυτόματα από την επομένη της τελευταίας ημέρας του χρονικού διαστήματος για το οποίο βεβαιώνεται η αδυναμία του μέλους να κάνει χρήση των υπηρεσιών του γυμναστηρίου.

8. Δικαίωμα «παγώματος» συνδρομής δεν παρέχεται στα μέλη που εγγράφονται ως μέλη ή ανανεώνουν τη συνδρομή τους σε ειδική τιμή προσφοράς. Επιστροφή χρημάτων αποκλείεται για το χρονικό διάστημα «παγώματος».

9. Το «πάγωμα» μπορεί να γίνει σε όλες τις περιπτώσεις συνδρομών, στις περιπτώσεις εγκυμοσύνης (για διάρκεια 9 μηνών) και στράτευσης (για διάρκεια ισόχρονη της θητείας).

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ PERSONAL&SMALLGROUPPERSONAL ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1. Το πρόγραμμα των ομαδικών προγραμμάτων μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

2. Το γυμναστήριο δύναται να αντικαθιστά τους προπονητές που διενεργούν τα ομαδικά προγράμματα. Η επιλογή του εν γένει προσωπικού του γυμναστηρίου ανήκει αποκλειστικά στο γυμναστήριο.

3. Για τη συμμετοχή στα ειδικά προγράμματα είναι απαραίτητη η προηγούμενη ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ του μέλους.

4. Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ γίνεται από την υποδοχή του γυμναστηρίου και μόνο, είτε με φυσική παρουσία είτε τηλεφωνικώς. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των μαθημάτων / συνεδριών.

5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την ακύρωση προγραμματισμένης συμμετοχής απαιτείται ενημέρωση από το μέλος τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία στην υποδοχή του γυμναστηρίου, τουλάχιστον 3 ώρες πριν τον καθορισμένο χρόνο έναρξης του προγράμματος.

6. ΚΥΡΩΣΕΙΣ: Σε περίπτωση μη εμφάνισης του μέλους στο προκαθορισμένο πρόγραμμα, αφαιρείται (χρεώνεται) η συγκεκριμένη συμμετοχή από το πακέτο συνδρομής του μέλους.

Ε. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Τα προσωπικά δεδομένα των μελών τηρούνται αποκλειστικά για τη διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας τους κατά την είσοδο στο γυμναστήριο, για λόγους ασφαλείας, καθώς και για λόγους προβολής των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Σε καμία περίπτωση αυτά δεν δύνανται να αποτελέσουν προϊόν εκμετάλλευσης ή γνωστοποίησης σε τρίτα πρόσωπα ή επιχειρήσεις για οποιονδήποτε λόγο. Το γυμναστήριο ποτέ δεν θα ζητήσει να λάβει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από τα μέλη, πλην όσων αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και την αίτηση εγγραφής.

2. Το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον κανονισμό λειτουργίας του. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα γνωστοποιείται στα μέλη με ανάρτηση στη ιστοσελίδα του γυμναστηρίου, καθώς και στον χώρο υποδοχής του γυμναστηρίου. Είναι αυτονόητο ότι κανένας επαχθέστερος όρος δεν δύναται να τυγχάνει εφαρμογής για όσα μέλη κατέθεσαν αίτηση εγγραφής με βάση τους επιεικέστερους.

3. Η αγορά οποιασδήποτε συνδρομής συνεπάγεται την αποδοχή όλων των παραπάνω όρων του κανονισμού.

4. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών, η διεύθυνση του γυμναστηρίου διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να αφαιρέσει από το μέλος την ιδιότητά του αυτή, καταγγέλλοντας τη αντίστοιχη σύμβαση, με έγγραφη ενημέρωση προς αυτό. Στην περίπτωση αυτή, καταπίπτουν υπέρ του γυμναστηρίου οποιεσδήποτε καταβολές του μέλους έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ως αποζημίωση λόγω της αντισυμβατικής συμπεριφοράς του μέλους, με τη ρητή επιφύλαξη αποκατάστασης κάθε θετικής ζημίας του, η οποία ενδεχομένως υπερβαίνει το παρακρατηθέν ποσό.